Nhà Đà Nẵng lỗ 95 tỷ đồng sau kiểm toán, cổ phiếu bị cắt margin

by flstorevn
Sau kiểm toán, Nhà Đà Nẵng ghi nhận lỗ 95 tỷ đồng, BCTC có ý kiến kết luận ngoại trừ nên cổ phiếu công ty đã bị đưa vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm sau kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Báo cáo sau kiểm toán ghi nhận sự thay đổi ở lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm. Theo đó, sau soát xét công ty ghi nhận lỗ 95,22 tỷ đồng, tăng 4,4 tỷ so với báo cáo tự lập. Trong khi cùng kỳ năm ngoái Nhà Đà Nẵng báo lãi 132,97 tỷ đồng.


Nhà Đà Nẵng lỗ 95 tỷ đồng sau kiểm toán, cổ phiếu bị cắt margin - 1

Trong báo cáo đã soát xét, đơn vị kiểm toán đã đưa ra kết luận ngoại trừ. Kết luận này dựa trên cơ sở giá trị “chi phí sản xuất kinh doanh sở dang” của Dự án Khu phức hợp Monarchy B- Block B tại thời điểm 30/6/2022 là 277,5 tỷ đồng. Đây là chi phí được tập hợp, tính toán, phân bổ qua nhiều kỳ kế toán trước đó.

Do bị giới hạn phạm vi soát xét, kiểm toán không đủ cơ sở đưa ra kết luận về giá trị dở dang này cũng như ảnh hưởng của nó đến giá vốn hàng bán đã ghi nhận ở các kỳ kế toán trước.

Thêm nữa, tổng số tiền nhận trước về bán căn hộ của dự án Monarchy B cuối quý II là 463,6 tỷ đồng. Theo thỏa thuận của hợp đồng mua bán căn hộ thì Nhà Đà Nẵng phải trả lãi trên số tiền khách hàng đã ứng nếu chậm bàn giao căn hộ quá 3 tháng.

Báo cáo tài chính đính kèm chưa ghi nhận khoản lãi dự trả này, ước tính số lãi lũy kế phải trả đến 30/6 là 66,3 tỷ đồng (trong đó lãi dự trả năm 2021 trở về trước là 44,7 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2022 là 21,5 tỷ đồng).

Nếu hạch toán đầy đủ khoản lãi phát sinh do chậm bàn giao căn hộ nêu trên thì báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, chỉ tiêu “chi phí phải trả” sẽ tăng thêm 21,5 tỷ đồng và chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” sẽ giảm tương ứng.

Đồng thời, trên bảng cân đối kế toán tại ngày 30/6, chỉ tiêu “chi phí phải trả” sẽ tăng thêm 66,3 tỷ đồng, chỉ tiêu “thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” sẽ giảm 13,3 tỷ đồng và chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ giảm đi 55 tỷ đồng.

Giải trình về vấn đề này, Nhà Đà Nẵng cho biết việc ghi nhận lãi chậm bàn giao như là một khoản chi phí dự kiến sẽ phát sinh căn cứ theo Thoả thuận của Hợp đồng mua bán Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy B. Tuy nhiên, theo thực tế tại công ty, việc ghi nhận chi phí như trên là không phản ánh đúng nghĩa vụ quy định theo điều khoản Hợp đồng và chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Vì vậy, tại thời điểm lập báo cáo, công ty nhận thấy việc không ghi nhận chi phí tương ứng với khoản lãi dự trả trên là phù hợp, minh bạch tài chính và phản ánh đúng bản chất tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng nêu trong báo cáo tài chính đã soát xét rằng báo cáo tài chính giữa niên độ của NDN không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại ngày 30/06/2022 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2022.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định bổ sung cổ phiếu NDN của vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (margin).

Lý do được phía HNX đưa ra là do lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2022 của công ty là số âm và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/8.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/8, cổ phiếu NDN ở mức 10.800 đồng/cổ phiếu, bằng với mức giá tham chiếu.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nha-da-nang-lo-95-ty-dong-sau-kiem-toan-co-phieu-bi-cat-margin-a56607…

Mang tài sản hơn 100 tỷ cho DN thế chấp ngân hàng, Chủ tịch người Nghệ An giàu cỡ nào?

Để doanh nghiệp mình làm lãnh đạo có dòng tiền kinh doanh, Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp đã mang khối tài sản hơn 100 tỷ đồng của mình cho doanh nghiệp thế chấp ngân hàng vay vốn.


Theo Lê Thanh Hồng (Người đưa tin)#flsvn

You may also like

Leave a Comment